...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާހި
ނ.
ބޭހަށާއި، ގުޑުގުޑާގެ ނޮޅިއަށް އެޅުމަށާއި އަދި ވަސްދުއްވުމަށް ގެންގުޅޭ އާވި ތެލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްވުން . ރަހަޔަކުންރަހަޔެއްނެތް . ބަޔާހި . ކަންނެތްބަލި . ކުޑަފޫޅު . ކޭބަނޑުވުން . އަށްޑިހަ . އަނގަނުބައިވުން . އަން . މޭވިހަ . ފަނީގެއުނދަގޫ . ދަހިވިއްކުން . ދަހިފޫޅުހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ