...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާށިހިކާ
ނ.
ހިކާގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގެ ކުލައަކީ، ގުރާފެހި ކުލައެވެ.
މަހުގެ ހުރަހަށް ކަޅުކުލައިގެ ފުޅާ ހަރޮނގު ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ބޮލުގައި ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ކުރެހުންތަކެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ