...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާށިކިރު
ނ.
(1) ކާށި ހުނިން ފެލާ ކިރު.
(2) ކާށީގެކިރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހާކުރުދިޔަ . ރޫސިހާބަތް . ބޯކިބާ . ކިރުގަރުދިޔަ . އަވަލިބަތްޕެން . އިލާ . މަސްފެން . ފިޔާމީރުކުރުން . ޒީނާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ