...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާށިވަޅި
ނ.
ކަތިވަޅިޔެއްހެން ތިލަ އޮންނަ ފުށޮޅީގެ މަތީ ކޮޅުގައި ފުއް ކަނޑާފައިވާ ކުޑަވަޅިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަހަރިވަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ