...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާށިމޫސުން
ނ.
އިހުގައި ބަންގާޅު އޮޑިއަށް ކާށި ގެންގޮސް އުޅުނު މޫސުން.
އެއީ އަދަ ނަކަތާއި، މާ ނަކަތާ ދެމެދެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ