...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާށިތެޔޮ
ނ.
ކާށިން ހާނައިފައި ހުންނަ ތެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރުވުން . ކައިށިތެލް . އަނދުންއެރުވުން . ވޮށް . ފާންތެޔޮ . ދޮވުނުތެޔޮ . ދޯޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ