...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާށިގެ
ނ.
އިހުގައި، ކާށިލާން އަޅައިފައި ހުންނަގެ.
މުޑި ޖަހައިގެން މޫދުގައިވެސް ކާށިގެ އަޅައިއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ކާށިގެ . މޫދުގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ