...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާށިޖެހުން
މ.
ފަންޑިތަވެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް.
މިކަންކުރާ ގޮތަކީ ކާށިމަށައި އޮމާންކޮށް ލިޔެ މަތުރައި އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ޖަހައި ކާށި ކުދިކުދިކޮށްލުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައިށިޖެހުން . މަޅިއެއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ