...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާނލޯ
ދިޔެ" މިބަހުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ނަމެއް.
(މިސާލު:
މަރިޔަން ކާނލޯ، ފާތިންކާނލޯ، އާމިންކާލޯ އަދި އޯގާވެރިކަމާ ލޯބި ފަޢުޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އަންހެންދަރިންގެ ނުވަތަ އުމުރުން ދުވަސްމަދު އަންހެންކުދިންގެ ނަމުގެ ބަދަލުގައިވެސް "ކަނލޯ" މިބަސް (ބޭނުންކުރެއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާނލޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ