...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާނޓުމަހަ
ނ.
(ގ) ބޮލާއި، ކަށިފައްޗާއި ކަންފަތްގަނޑާ ކަޅިމަހާއި މިތަންތަނަށް އެއްކޮށްކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ