...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާނި
ނ.
ލަކުޑި މޮޅުގަހެއް.
މިގަހުގައި ރަތްރީދޫ މަލެއް އަޅައެވެ.
އުއި ނަނުގައި ރެހަން ޖަހަން، މިނަނުބެއްދުމުގެ ގޮތުން މިގަހުގެ ފަތް ނަނުގައި ކާއްތައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ބޮޅުއުކުން . ކައުނި . ކައޮނި . ކާނިވަލް . ކެކުން . ފުޅިވެއްޓުން . ދަޅުވެއްޓުން . ގޮންކާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ