...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާރުޚާނާ
ނ.
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސައްކަތު މީހުންނާއި މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވައްތަރެއްގެ މުދާ ގިނަ އަދަދަކަށް އުފައްދާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮމިޔުނިޒަމް . މަރުކާ . ފެކުޓަރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ