...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާބޯތަކެތި
ނ.
ކާއެއްޗެއްސަށާއި ބޯއެއްޗެއްސަށް އެއްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިހޫނު . ހައިހޫނުކަން . ހައިހޫނުވުން . ހާލުގައިޖެހުން . ރޯދި . ބަތްފިޔަފާޅި . ކާބޯނޮޅި . ކެއިންބުއިން . ކޮއްތު . އިނގުރު . ފަޤީރު . ދަވަލުން . ތަށި . ތަދުވުން . ތަދުމަޑު . ތަދުމަޑުކަން . ތަދުމަޑުހާލު . ތަދުދުވަސްވަރު . ތަޣައްޔަރުކުރުން . ތަޣައްޔަރުވުން . ތިޔާގި . ތިޔާގިކަން . ތިޔާގިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ