...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާޅަ
ނ.
(1) ހާމަ.
(2) ނިވައިކަމެއް ނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްތުން . ކައްކާޅު . ކާޅު . ކާޅުފުރަޔަށްއެރުން . ތުންބުރިކާޅަށްވެސް ކާންލިބޭދުވަސް . ގުއިނުދެކޭކާޅަށް ގުއިފެނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ