...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާޅު
ްސާއި، ހަޑި ކުނި ބުންޏާއި، ފުޅަ ތަކެތިވެސް ކައި އުޅޭ.
ދަހި، ލަދުކުޑަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތުން ވަރުގަދަވެފައި ކަޅުވާނެއެވެ.
ކާޅަކީ، އެއްސިފައަކަށް ހަރަކާތްތެރިވެއުޅޭ، އެކިއެކި ހިލަމަށްސިހޭ، ހޭބަލާ ދޫންޏެކެވެ.
(2) ނއ.
މަޖާޒު:
ލަދުކުޑަ.
(3) ބަނިޔާދަންކަން ނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުކާޅު . ނިގޫހުދުކާޅު . ނުބެހޭކަމަކާއި ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާތި . ނެރެޅެ އަނބުލު . ރަނިކޮ . ރާންރާން . ރުނޑިހައްކާޅު . ރުއްމަޑިފަނި . ރޮނގުދެމިކާޅު . ބަންޑާރަލިނބޯ . ބަގީޗާމުރަނގަ . ބޮކަމަޑި . ބޮޑުބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . ބޮޑުފަނި . ބޮޑުފުޅަ . ކައުޅު . ކައުޅުހީނާ . ކައުޑާއަނބުލު . ކައުޑު . ކާޅުވަސް . ކާޅުފުރަހަނި . ކާޅުދޮންކެޔޮ . ކާކޮއި . ކުބޮލި . ކުކުޅުކުންނާރު . ކޮށައިގަތުން . ކޮއްޔަ . ކޮވެލި . މާބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . މުދިންކާޅު . މެންދުރުކާޅު . ތިބުން . ތިމާޔާނުބެހޭ ކަމަކާ ކާޅުކެޔަސް ސޮއްނުގޮވާށޭ . ލަންފައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ