...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާޅުމުރަނގަ
ނ.
އެއްތަނޑަކަށް ހެދޭ ފަތްކުދި ގަހެއް.
ގަހުގެ އުސްމިން ގާތްގަނޑަކަށް 3 ފޫޓު ނުވަތަ ދެފޫޓު ބައި ވަރުވާނެއެވެ.
މިގަހުގެ މާހުންނާނީ ވަރަށް ކުދިކޮށް މަޑުރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ