...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާޅުމުރާކި
ނ.
މުރާކީގެ ބާވަތެއް.
މިގަސް ހެދެނީ ބިންމަތީގައި ފެތުރެމުންނެވެ.
މީގެ މުރާކީގައި ފޮނިރަހައަކާއެކު ހިތިރަހައެއް ހުރެއެވެ.
މުރާކި ހުންނަނީ ކުދިކޮށެވެ.
ގަހުގެ ފަތްވެސް ކުދިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެރެޅެ އަނބުލު . ކައުޑާއަނބުލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ