...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާޅުތުން
ުން ކިބަލަށް ފެންޖަހާން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ދިގު އޮޑި ހަނެއްގެ ސިފައިގައި ލޮއިން ހަދައިފައެވެ.
(2) ފުކެއްލައިގެން ތެޔޮ އަޅައިގެން ދިއްލާން އިހުގައި ގެންގުޅުނު ބައްތިއެއް.
މިހުންނަނީ ދިގު އޮޑިހަނެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
ހަދައިފައި ހުންނަނީ ލޮއިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ