...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާކު
އ.
އެއީ ވަކި މީހެއްކަން އޮޅުން ފިލުވުމަށް ކުރާ ސުވާލުގެ އަކުރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާސްތާ . ރިކޯޑުކުރުން . ބަނޑަހަގެ . ބޭރުބަނޑަހަ . ކަންކާ . ކަތުރަންގެ . ކާގެ . ކެތަ . އަތްތޮޅުވުން . އަލަމާރި . އިސްޓޯރު . އުޅިކޮށާރު . އުޅިއަށި . ވަކަރުގެ . ވިޅިއަށި . މަރުފޮރުވާހެން ފޮރުވުން . މާޅަނބުގެ . މާކޮށާރު . މާލިހެދުން . މޭލުދަޅު . ފިޔަވަޅު ބެލުން . ފިޔަފާޅި . ފެނިދެނިވުން . ފޮށި . ފޮރުވުން . ފޯމާލި . ދަރާވެރިކަން . ދާރަވެރި . ދާރަވެރިޔާ . ތާނގީ . ތިޖޫރީ . ގަދަބައްޔަށްހިފުން . ގުރުއަތު . ގޮހޮރުފުލަށްލުން . ޖަމާ . ޚަޒާނާ . ޚަޒާނާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ