...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާވެނި
ނ.
(1) އަންހެނަކާ ފިރިހެނަކު ފިރިއަކާ އަންބެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދީނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެދެމީހުން ގުޅުވައިދޭ ގުޅުވައިދިނުން.
(2) ނިކާހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަމާދިއުން . ކައިވެނި . ކާވެނިހެދުން . ކާވެނިރަން . ކާވެނިބަތް . އައުކާވެނި . އިނުން . އިއްދައިގައިއިނުން . ވަލީނެތްކާވެނި . ވަލީދިނުން . ވެގަތުން . މައުޒޫނު . މަގުލުވުން . މަޙްރަމުން . މިސްކިތު ވަކަރަށް ވުން . މިސްކިތު ވަކަރު . މީހަކާއިނުން . މީހުނާއިނުން . ލަދަވެރީން . ލަދެވެރީނެ . ގޮށްމޮހުން . ޒަވާޖު . ޙަލާލުނެތް މީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ