...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާވެނިބެއްދުން
މ.
އާދމުގެ ދަރީންގެ ދަރިފަސްކޮޅު އެދެވޭ ހެޔޮގޮތުގައި ދެމި އޮތުމަށްޓަކާ، ދެޖިންސެއްގެ ދެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުން އެއްދިރިއުޅުމަކަށް ވާގޮތުގައި ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ބަނދެލުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ