...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާވެނިކުރުން
މ.
އަންހެނަކާ ފިރިހެނަކު ފިރިއަކާ އަންބެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދީނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެދެމީހުން ގުޅުވައިދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެގަތުން . މީހަކާއިނުން . މީހުނާއިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ