...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާމަރަނގަ
ނ.
މޭވާގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަސްއަރިއަށް ހުންނަ ވަރަށް ހުތް މީރު މޭވާއެކެވެ.
މިމޭވާ ހުރަހަށް ފޮތިޖެހުމުން ހުންނާނީ ފަސްފިޔަމަލެއް ހެންނެވެ.
މީގެއޮށަކީ ވަށްކޮށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ކުޑައޮށެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަސްތޫރި . ދަނބު މައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ