...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާމިޔާބު
ނ.
(1) ފަތަޙަ.
(2) ނަޞްރު.
(3) ލިބޭމޮޅު.
ނއ.
(1) ފަތަހަ ލިބިފައިވާ.
(2) ބޭނުން ފުދިފައިވާ.
(3) ނަޞްރު ލިބިފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާކާމިޔާބު . ނާކާމިޔާބުވުން . ރާޑި . ރާޑިކުރުން . ރާޑިވުން . ކުރިމަތިލުން . ކުރިމަގު . ކުޅިފަސްލިބުން . އަރުތަލިބުން . އަޑިއަށްދިއުން . އަޑުގަދަ މީހާގެ ރުއްގިނަވާނެއެވެ. . އާނޅެޔޯ . އެލުން . އޮޑިދޮށުންތިލަވުން . އޮޑިދޮށުންޖަހާލުން . މޮޅުއެޅުން . މޮޅުވުން . ފަތަޙަ ހޯދުން . ފަތަޙަ . ފަތަޙަކުރުން . ފަތަޙަވުން . ފަތަޙަލިބުން . ފާސްވުން . ދުވަސްއައުން . ދެރަވުން . ދެގޮތުންއެއްގޮތްވުން . ދޭތިންއެކައްޗަށްހިފުން . ޓުރޮފީ . ޗެމްޕިޔަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ