...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާފަ
ނ.
(1) ބައްޕަގެ ނުވަތަ މަންމަގެ ބައްޕަ.
(2) ބޮލުގެ އިސްތަށި ފެޅުމުގައި އެނބުރިފައި ހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީކާފަރުން . ހަލޫއި . ހިއްތަލަފުށް . ހޫރުކާފަ . ހޫރުމާމަ . ރިހަބަތްކޭން . ބައިއަނާކެޑުން . ބުރަފަތި . ބޮނޑެހި . ބޮއްކޮއްޔާ . ބޮއްކޮއި . ކަށިކޭލުފެން . ކަށިފިލުވުން . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން . ކާބަފައިން . ކާކަ . ކާފައިބެ . ކާފައިތަ . ކާފާވުން . ކާފޯ . ކުއްފާރުޖިންނި . ކުފުރުބޮނޑި . ކުފުރުކަން . އަކިރިގަނޑުފަނި . އަޖިދަ . އުނބުގަނޑުކާފު . އެޅަބަތް . އޮނުފަތިރާރާ . ވައިއެރުވުން . މައިމުޅަވުން . މަލައި . މަސްކޯއްޓޭ . މަޑި . މުނިކާފަ . މުނިމާމަ . މުނިމާފަ . މުނިދަރިން . މުތެއި . ފަންކާދަނޑި . ފަރަންޖީމަތާ . ފިނދު . ފިރިބަލައިގަތުން . ފީފަންދޮރޮއި . ފުޅިތޮށިބަރަނި . ފުއްޕަނި . ފޮނިމައު . ދިޔަހިއްކާފާވި . ދެކާފައިން . ދޮންކާފަ . ދޮންމާމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ