...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާފަރު
ނ.
(1) ޣައިރު ދީނުގެމީހާ.
ނއ.
(2) މަޖާޒު:
ޝަހުވާނީގޮތުން ލަދުކުޑަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީކާފަރުން . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން . ކުއްފާރުޖިންނި . ކުފުރުކަން . އަޖިދަ . ފަރަންޖީމަތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ