...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާފިޔާ
ނ.
(1) ޅެމުގެ ފޮޅުވަތެއް.
(2) ޅެންބައިތުގެ އެންމެ ފަހަށްއޮތް އަކުރާއިފިލި.
(3) ޅެމުގެބައިތައް ނިމޭއަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުވައްއަކުރު . ބައިތު . ޅެންބަހުރުވަ . ވިތުރިޔާ . ޢަޖުޒު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ