...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާފު
ނ.
ތާނައިގެ ހަތްވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިކާފު . ކާފޫރުމެޓާ . ކުޑަކާފު . އަކުރުކޮޅުކާފު . އުނބުކާފު . އުނބުގަނޑުކާފު . މާކަނާކާފު . ދަނޑިކާފު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ