...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާފޫރު
ނ.
ކާފޫރުގަހުގެކިރުން އުފައްދާ ވަރަށް ގަދަ އާވިވަހެއް ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހިތިބަދަން . ހުލި . ހުލިވުން . ނާނަކަޓާ . ރޮށި . ބޭސްކަރަ . ބޯށިގަނޑު . ކަށްވަސް . ކަފުރުތޮޅި . ކަލިޔާބިރިންޖީ . ކާރައްކަ . ކާފޫރު . ކާފޫރު ވަކަރު . ކާފޫރުރޮށި . ކާފޫރު އާވި . ކާފޫރުތެޔޮ . ކާފޫރުގަސް . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އިރުވައިބަތް . އޭލައްތިރި . މަތިކަރާބޭސް . ފަސްކުޅި . ފޮނިތޮށިހަވާދު . ގަރަންމަސާލަ . ގަބުރުވަސް . ގިތެޔޮ ބޯކިބާ . ޒަންޖަބީލު . ޙަނޫޠު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ