...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާފޫރުމެޓާ
ނ.
އެތެރެއަށް ކާފުރު ތޮޅިއޮށެއްކަހަލަ އޮށެއްލާފައި ބޭރުގައި އުންހުންނަ ލާގުޅައެއްވަރުގެ މެޓައެއް.
މިގެނެސް އުޅުނީ ބަންގާޅުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ