...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާފޫރުތެޔޮ
ނ.
ކާފޫރު ގަހުން ނަގާ ތެޔޮ.
މިއީ އާވިކަން ހުންނަ ތެލެކެވެ.
ޙަކީމީ ބޭހުގައި ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ