...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާފޫރުތޮޅި
ތިން އަރިޔަށް ފުއްޕުން ހުރެފައި، މަޑު، ބޯތޮށްޓެއްގެތެރޭގައި ތިންބަރިޔަށް، ކުދިކުދި ކަޅުއޮށްތަކެއް ހުންނަ ކުޑަކުޑަ ތޮޅިޔެކެވެ.
މިތޮޅިއަކީ ވަހާއި ރަހައިގައި އާވިގޮތް ހުންނަ މީރުއެއްޗެކެވެ.
މިއީ، ބޭހަށާއި ކާބާވަތްތަކުގެ ރަހަމީރުކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހިތިބަދަން . ހުލި . ހުލިވުން . ނާނަކަޓާ . ބޭސްކަރަ . ބޯށިގަނޑު . ކަފުރުތޮޅި . ކަލިޔާބިރިންޖީ . ކާރައްކަ . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އިރުވައިބަތް . އޭލައްތިރި . މަތިކަރާބޭސް . ފަސްކުޅި . ފޮނިތޮށިހަވާދު . ގަރަންމަސާލަ . ގިތެޔޮ ބޯކިބާ . ޒަންޖަބީލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ