...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާފޫރުގަސް
ނ.
އެގަހެއްގެ ކިރުން ކާފޫރުހަދާގަސް.
މިއީ އިރުމަތީ އޭޝިޔާގައި ހެދޭ އަބަދަށްފެހި ގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ ލަކުޑި އަކީ ކާފޫރުވަސްދުވާ ކީލި ހިމުން ހުދު މޮޅު ލަކުޑިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ