...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާލަނގަ
ނ.
(1) ކުންދާނާއި، ކޯއްޓޭފަދަ އެއްޗެހި ތިރިކޮށް ބާއްވާން، ބަންނަ ވައްތަރެއްގެ ޖުންގެއް.
(2) ބޮޑެތި އޮޑިފަހަރު ފަދަ އެއްޗެހި އެހެލައި ބާލާއިރު އަރިކޮށްފައި ބާއްވާން ރޯނު ދާފަރާ ލައިފައި ބަންނަ ފިލައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ