...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާލި
ނ.
(1) އެކިއެކި ބޭނުމުގައި ހުރަސްކޮށް ބަނދެފައި އޮންނަ ދެގަނޑެތި.
މިސާލު:
(ހ) އުއި ވަށާ ކާލި.
(ށ) ވާ އަޅާން އުޅި އަނބުރާ ކާލި.
(2) ރާރުކާއި، ބިލެތް ކަނޑާހަރުފަދަ އެއްޗެހީގައި ބަންނަ ގަޅި.
(3) (ހ) ފޮތްގޮނޑި.
(4) ކޭލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީޑިބޮލްމޭރެ . ބުރަފަތި . ބުރަފަތިކުރުން . ބުރަފަތިވުން . ކަންކަރު . ކާލި . ކާލިކެނޑުން . ކާލިގަނޑުމިޔަރު . ކާލު . ކުންޏަ . ކުރުކާލި . ކުރުސި . ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން . ކޯއްޓޭ . އަށިގަނޑުކަނޮޅި . ވިކުން . ފޮތްކާލި . ދުންކާލިބުރުވުން . ދެކުނެކާލި . ދެއަތަށް ކުރުކާލިކެނޑުން . ތިންބުރިކޯއްޓޭ . ސޫރި . ސޫރިކެނޑުން . ޞަލީބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ