...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާލިގަނޑު
ނ.
(1) ކޯއްޓޭގެ ދެބުރިދޭތެރޭގައި ހުންނަ ބުރަފަތި.
(2) އެކިގޮތްގޮތަށް ބުރަފަތިކޮށް އަޅާ ރޮނގު.
(3) ރާރުކާއި، ބިލެތްހަރުފަދަ އެއްޗެހީގައި ބަނދެފައި ހުންނަ ގަޅި ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީޑިބޮލްމޭރެ . ކުރުސި . ކޯއްޓޭ . އަށިގަނޑުކަނޮޅި . ތިންބުރިކޯއްޓޭ . ޞަލީބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ