...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާލިގަނޑުމިޔަރު
ނ.
މިޔަރުގެ ބާވަތެއް.
މި މިޔަރު ބޯ ހުންނަނީ ކާލިގަނޑެއްހެން ދެފަރާތަށް ބައެއް ނުކުމެފައެވެ.
މީގެ ލޯހުންނަނީ ދެފަރާތަށް ނިކުމެފައި ހުންނަ ބައިގެ ކޮޅުގައެވެ.
މިބާވަތުގެ ބޮޑެތި މިޔަރަކީ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަށިގަނޑުކަނޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ