...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާލު
ނ.
(1) ހަތަރުބައި ކުޅައެއްބައި.
(2) (ހ) ދެކުނު ކާލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނިކޮކާ . ނީލަން . ރަސްކޮކާމަސް . ކަނބިލިމުރާކި . ކަޖޫ . ކޮކާ . އަނބުއޮނުމަދު . އަރަށްލުން . ވަކާލާތުކެޑުން . ވަލުގުންބެރެ . މޭލަންފަތި . ފުށެތިކާލުއަނބު އޮށުމަދު . ފުށްދީފައިދިއުން . ފުޅައްގަނޑު . ފޮނުފޮޅުވުން . ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން . ޕޯޗުގީޒު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ