...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާގެ
ނ.
(1) ކައިބޮއި ހެދުމަށްޓަކައި ގެއާވަކިން ހަދައިފައި ހުންނަ ގެ.
(2) ކާކުގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަރޮނގުހިކާ . ހަދްޔު . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހުންޑީ . ހުޅިހިކާ . ހުއިފަތުހިކާ . ހެއްވުން . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް . ނަލަހިކާ . ނިގޫދިގުހިކާ . ނޫބީ . ނޫބީބަބުރު . ރަތްބޯ . ބަނޑުކޮނުން . ބަފޯހިކާ . ބަދުރުހަނގުރާމަ . ބަތްޕެންހިކާ . ކަޑަކައެއްލުން . ކަޑަކަޖެހުން . ކާށިހިކާ . ކީނައްތު . ކީމިޔާ . ކުޅިބޯކިބާ . ކުޑަގެ . ކެޔޮފަތްހިކާ . ކޮންގްރެސް . އުޅާލި . ވަގުވެރިއުކުޅު . ވިހޭފަށް . ވެލައްޓެހިކާ . މިނާ . މުރުމުރުހިކާ . މެދުއިރުމަތި . ފަނިއާރަން . ފަންކާތުނޑު . ފަލުކާފަޅި . ފަލުކާދަށް . ފުރަރަންދާނަ . ފުރާރުރޮށި . ތިއޭޓަރު . ތެޔޮރުމާހިކާ . ލާހިކާ . ސައްޓިނުބައިބަތްކޮޅުހެޔޮ . ސަފާރީ . ސިނަމާ . ޑޮލަރު . ޒަމްޒަމްވަޅުކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ