...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާސިމަޖާ
ނ.
ބޮޑުބެރުޖަހައި ލަވަކިޔަމުން ބޮލި މަލާފަތް ހިފައިގެން ނަށައިފައި ކުޅޭ ކުޅިވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުބެރު . ބޮޑުބެރުލަވަ . ކާސިމަޖާކުރުން . މެދުލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ