...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާސް
ނ.
ޚާސް.
ކަރުތެރޭން އަރިދަފުސްގަނޑެއްފަދަ އެއްޗެއް ނައްޓައިލާން އިއްވާ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޚާސްކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ