...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާޑުންކެނޑުން
މ.
ރަށެއްގެ ނުވަތަ ގެއެއްގެ ކާޑުގެ ރަޖިސްޓްރީން މީހަކު ވަކި ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ