...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާޑުގެ
ނ.
އިހުގައި ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ކާޑުގެކަންތައް ހިންގައި އުޅުނުތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑަހަގެ . ކާޑުންކެނޑުން . ކާޑުމަސްބައި . ކާޑުގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ