...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިހަ
ނ.
ކެހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިކިދަގަނޑުވުން . ހުތްމަސްކާށި . ނިއުޅުންޖެހުން . ނިލަކެހެވައް . ނުފެންނަތާކިހާ . ރުއްކުރިފިލާ . ބިތްދަނޑިއެޑުން . ބުންބާތާކިހާ . ބޭނުން . ބޮނބިހަށޮ . ބޮލުގައިއެޅުން . ކަންފަތް . ކަންފަތް ތާކިހާ . ކަސަބުތާކިހާ . ކިހައް . ކިހަވައް . ކިހަސް . ކިހަސްރަހަ . ކިހަސްކަން . ކުރިރުއް . ކުރުދަނޑިޖެހުން . ކުއްޅަވައް . ކެހަށަ . ކެހަށޮ . ކެހާއް . ކެހެށެ . ކޮންފަދަ . އަނގޮޓިވަޅު . އަރިތާކިހާ . އަކަ . އަގުޅި . އޮގަރުފޮތިކޮޅު . ވިންދު . މަނުން . މަންނުން . މަތިއެޅުން . މަސަލަސްޖެހުން . މިރި . ފަރަންޖީކެވެލި . ފަތިގަނޑުޖެހުން . ފިހި . ފިނދުބެރު . ފޭރާބުޑަށް ކިހައްޑިޔަފޭބުން . ދަންދެލި . ދެނަކާދެނެއްނެތް . ތަ . ތަރުތީބުވުން . ތަޅައިބުރުއްސުން . ތަހުލީލުކިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ