...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިހައް
ނ.
(1) މިރިޔާއި، ކިހާކާއި އަދި ކުރުނބާގެ ކުރީ ކޮޅުގައި އޮންނަ ކެވޭ ޅަތަން.
(2) ކިހާއް.
(3) ކިހަވައް.
(4) ނއ.
ކޭމާ އަނގަ ކުރަކިވެފައި ކަރުތެރެ ބައްދާގޮތް ހުންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުތްމަސްކާށި . ނިލަކެހެވައް . ރުއްކުރިފިލާ . ބިތްދަނޑިއެޑުން . ބޭނުން . ބޮނބިހަށޮ . ކިހަވައް . ކިހަސް . ކިހަސްރަހަ . ކިހަސްކަން . ކުރިރުއް . ކެހަށަ . ކެހަށޮ . ކެހާއް . އޮގަރުފޮތިކޮޅު . މަތިއެޅުން . މިރި . ފޭރާބުޑަށް ކިހައްޑިޔަފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ