...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިހައްޑިޔަ
ނ.
(1) ރޯ ބޮނބީގެ ދިޔަ.
(2) ފަތްކެޔޮގަހާއި އޭގެ ދަޅީގެ ދިޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނބިހަށޮ . ފޭރާބުޑަށް ކިހައްޑިޔަފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ