...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިހާއް
ނ.
މިރިޔާ ކުރުނބަޔާ ދެމެދުގެވައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިހައް . ކުރިކިހާއް . ކުރިގޮބޮޅި . ކުއްރުއްފެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ