...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިހިލި
ނ.
އުކުޅާ ކިހިލި ފައްޗާ ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަންގިލި . ބަބުރުވަސް . ބާސްކީލި . ކަކާތުއުކުޅު . ކައް . ކިހިލާ . ކިހިލި . ކިހިލިފަތްދޮށް . ކިހިލްދަށޮ . ކިރިސް . އަރިކަށި . އުރުން . އުރުޖެހުން . ފުސްކަރުބެއްދުން . ފެންގުޑުގުޑުކާއްޔޯ . ދިއްގޮނޑި . ދެބާސްކީލިފައްޓަރު . ތޯފާޅަ . ގިލިގިލި ކޮއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ