...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިހިލިފަތި
ނ.
އަތުބުޑުގެ ދަށް ފަރާތުގައި އޮންނަ އަޑިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގިލި . ބަބުރުވަސް . ކިހިލާ . ތޯފާޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ