...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިހުނު
ނ.
(1) ކުރިމަތީ ފަރާތުގައި ރިހި، ދިލަނަގައި، އަދި ބައެއް ފަހަރަށް ލޭ، ނުވަތަ ދޮސް އަންނަ ބައްޔެއް.
(2) (ބދ) ބަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަކިހުނު . ހިލަތިޔާގެބަލި . ނާސިބަލި . ކަސްބީބަލި . ކިހުނުބަލި . ވައިކިހުނު . މައިބުރީކިހުނު . ފެންކިހުނު . ދޮސްކިހުނު . ތިޔާގިބަލި . ލޭކިހުނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ